Realizacja wysyłki newslettera dla TUiR Warta

Nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Warta.

Zakres działań obejmują wykonanie profesjonalnego projektu  i wysyłkę newslettera oraz stworzenie i aktualizacja landing page` zawierającego pełny dostęp do przesłanych wiadomość.  Odbiorcy zostaną podzieleni na dwie grupy docelowe: dyrektorów i agentów, do których poszczególne elementy będą zindywidualizowane. Celem działań jest usprawnienie komunikacji i podtrzymywać relacje z pracownikami. Wysyłki będą obywały się przez nasz autorski system kampanii e-mail marketingowych Altimus.