Realizacja wysyłki newslettera dla TUiR Warta

Nawiązaliśmy współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Warta.