Klient: Unibet

Klient: UNIBET

Unibet to jedna z największych firm udostępniających gry losowe w Internecie.

Koncepcja:

Kampania reklamowa firmy Unibet została bardzo dokładnie zaplanowana i przygotowana. Jej głównym celem była rejestracja, jak największej liczby internautów w 1 2 3 Klubie. Dzięki naszej firmowej mantrze „sprawdzaj wszystko i wszędzie” postanowiliśmy uruchomić
testy A/B, aby zobaczyć, która z zaprojektowanych ścieżek użytkownika jest skuteczniejsza.

Wariant A – użytkownik z landing page przechodzi bezpośrednio na stronę rejestracji.

Wersja A

Wariant B – użytkownik podaje na landig page swój adres email, po czym dostaje wiadomość, w której zawarte są dalsze instrukcje dotyczące rejestracji.

123email

Realizacja:

Przygotowując się do uruchomienia testu, podjęliśmy wszelkie środki ostrożności, aby mieć pewność prawidłowego wyniku badania. Dzięki aplikacji Landingi.com oba warianty mogliśmy testować równocześnie. Jednemu użytkownikowi pokazywany był wariant A, a chwile później innemu – wariant B. Takie rozwiązanie zapewniło rzetelny wynik. Na Internautów widzących wersje A i B wpływały te same uwarunkowania zewnętrze (pogoda, dzień tygodnia, pora roku, święta). Wszystkie najważniejsze informacje zostały zebrane w jednym miejscu. Test trwał 30 dni, co pozwoliło zebrać odpowiednią próbę statystyczną do analizy.

Rezultaty:

  •  Uzyskanie wiarygodnej próbki do analizy – aż 2121 odwiedzających!
  • Jednoznaczne wskazanie bardziej skutecznego rozwiązania. 400% większy współczynnik konwersji dla wariantu A landing page.
  • Optymalizacja, czyli wdrożenie zmian i dalsze monitorowanie konwersji.